Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

 

Πρόσκληση μετόχων 2016

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Ανακοίνωση

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για:


Πρόσκληση μετόχων 2015

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση