Some children are heroes - 2009

Some children are heroes - 2009

Το 2009, το νερό ΖΑΓΟΡΙ ανέλαβε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία για τα παιδιά και την οικογένεια. Μαζί με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προχώρησε στη στελέχωση της Γραμμής για τα παιδιά -- SOS 1056, με 9 κοινωνικούς λειτουργούς και 5 ψυχολόγους. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Εθνικής Γραμμής, απαντώντας σε περισσότερες από 330.000 κλήσεις, προσέφερε έμπρακτη βοήθεια, επιλύοντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς σε σχέση με τα παιδιά τους αλλά και τα ίδια τα παιδιά.
Επενδύοντας στο χρήσιμο αυτό εργαλείο, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ κατάφερε να σταθεί δίπλα σε ακόμα περισσότερα παιδιά, αλλά και σε ενήλικους, ευελπιστώντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες μπορούν να παρακινήσουν κι άλλους που θέλουν να προσφέρουν.

Some children are heroes - 2009

Το 2009, το νερό ΖΑΓΟΡΙ ανέλαβε μια ξεχωριστή πρωτοβουλία για τα παιδιά και την οικογένεια. Μαζί με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προχώρησε στη στελέχωση της Γραμμής για τα παιδιά -- SOS 1056, με 9 κοινωνικούς λειτουργούς και 5 ψυχολόγους. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Εθνικής Γραμμής, απαντώντας σε περισσότερες από 330.000 κλήσεις, προσέφερε έμπρακτη βοήθεια, επιλύοντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς σε σχέση με τα παιδιά τους αλλά και τα ίδια τα παιδιά.
Επενδύοντας στο χρήσιμο αυτό εργαλείο, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ κατάφερε να σταθεί δίπλα σε ακόμα περισσότερα παιδιά, αλλά και σε ενήλικους, ευελπιστώντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες μπορούν να παρακινήσουν κι άλλους που θέλουν να προσφέρουν.