Διοίκηση - όραμα

Διοίκηση - όραμα

Διοίκηση - όραμα

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υγιούς ελληνικής επιχείρησης, που προσαρμόζεται στα σημεία των καιρών και ακολουθεί τις εξελίξεις, διαθέτοντας μια ισχυρή ομάδα διοίκησης, που χαρακτηρίζεται από σύμπνοια αποφάσεων και όρεξη για δουλειά.

Πρόεδρος της Εταιρείας είναι ο κ. Νίκος Χήτος. Αντιπρόεδροι είναι ο κ. Γιάννης Χήτος και ο κ. Βασίλης Χήτος. Όλοι μαζί, μια ομάδα, φροντίζουν με κάθε τρόπο έτσι ώστε το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ να παραμένει πρώτο στις καρδιές και στην προτίμηση των καταναλωτών.

Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας είναι η δημιουργία νέων μοντέλων ανάπτυξης και προοπτικής για τη χώρα, τα οποία θα συνδέουν το «ΖΑΓΟΡΙ» με την πρόοδο και την εξέλιξη.

Στη ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. πορευόμαστε βασίζοντας την εταιρική μας φιλοσοφία στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την υπευθυνότητα. Χρέος μας είναι η δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Διοίκηση - όραμα

Διοίκηση - όραμα

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υγιούς ελληνικής επιχείρησης, που προσαρμόζεται στα σημεία των καιρών και ακολουθεί τις εξελίξεις, διαθέτοντας μια ισχυρή ομάδα διοίκησης, που χαρακτηρίζεται από σύμπνοια αποφάσεων και όρεξη για δουλειά.

Πρόεδρος της Εταιρείας είναι ο κ. Νίκος Χήτος. Αντιπρόεδροι είναι ο κ. Γιάννης Χήτος και ο κ. Βασίλης Χήτος. Όλοι μαζί, μια ομάδα, φροντίζουν με κάθε τρόπο έτσι ώστε το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ να παραμένει πρώτο στις καρδιές και στην προτίμηση των καταναλωτών.

Στόχος της διοίκησης της Εταιρείας είναι η δημιουργία νέων μοντέλων ανάπτυξης και προοπτικής για τη χώρα, τα οποία θα συνδέουν το «ΖΑΓΟΡΙ» με την πρόοδο και την εξέλιξη.

Στη ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. πορευόμαστε βασίζοντας την εταιρική μας φιλοσοφία στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την υπευθυνότητα. Χρέος μας είναι η δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.