Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

 

Πρόσκληση μετόχων 2021 (28-6-2021)

Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Πρόσκληση μετόχων 2020 (24-6-2020)

Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Πρόσκληση μετόχων 2019 (20-6-2019)

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Πρόσκληση μετόχων 2018 (5-6-2018)

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Πρόσκληση μετόχων 2018

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση


Πρόσκληση μετόχων 2017

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Πρόσκληση μετόχων 2016

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Ανακοίνωση

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για:


Πρόσκληση μετόχων 2015

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση