Πρόσκληση μετόχων 2017

Πρόσκληση μετόχων 2017

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία  του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Αθήνα που βρίσκονται στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 49, Κάτω Κηφισιά Αττικής την 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα... 

Πρόσκληση μετόχων 2017

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 11:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία  του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Αθήνα που βρίσκονται στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 49, Κάτω Κηφισιά Αττικής την 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα...