Πρόσκληση μετόχων 2018

Πρόσκληση μετόχων 2018

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στη διεύθυνση 12ο χμ Ιωαννίνων - Κόνιτσας  την 6η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα..

Πρόσκληση μετόχων 2018

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 12:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στη διεύθυνση 12ο χμ Ιωαννίνων - Κόνιτσας  την 6η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα..