Πρόσκληση μετόχων 2018 (5-6-2018)

Πρόσκληση μετόχων 2018 (5-6-2018)

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Αθήνα που βρίσκονται στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 49, Κάτω Κηφισιά Αττικής, την 5η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω::

Διαβάστε περισσότερα..

Πρόσκληση μετόχων 2018 (5-6-2018)

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018 18:55

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Αθήνα που βρίσκονται στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 49, Κάτω Κηφισιά Αττικής, την 5η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω::

Διαβάστε περισσότερα..