Πρόσκληση μετόχων 2020 (24-6-2020)

Πρόσκληση μετόχων 2020 (24-6-2020)

Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Αθήνα, που βρίσκονται στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 49, Κάτω Κηφισιά Αττικής, την 24η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα..

Πρόσκληση μετόχων 2020 (24-6-2020)

Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020 11:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Αθήνα, που βρίσκονται στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 49, Κάτω Κηφισιά Αττικής, την 24η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα..