Πρόσκληση μετόχων 2021 (28-6-2021)

Πρόσκληση μετόχων 2021 (28-6-2021)

Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15:00 μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρείας, αλλά και για όσους δύνανται και αυτοπροσώπως στην έδρα της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση στο 12ο χλμ. Ιωαννίνων-Κόνιτσας

 

 

Διαβάστε περισσότερα..

Πρόσκληση μετόχων 2021 (28-6-2021)

Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 19:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας μας “ΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15:00 μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 22 του καταστατικού της εταιρείας, αλλά και για όσους δύνανται και αυτοπροσώπως στην έδρα της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση στο 12ο χλμ. Ιωαννίνων-Κόνιτσας

 

 

Διαβάστε περισσότερα..