Διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας στη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ από το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου και το Κέντρο Αειφορίας (CSE)

Διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας στη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ από το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου και το Κέντρο Αειφορίας (CSE)

Διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας στη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ από το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου και το Κέντρο Αειφορίας (CSE)

 

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση έλαβε η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στο πλαίσιο του 2ου Annual Sustainability Summit, για την εταιρική της υπευθυνότητα και την πρόσφορά της στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ.

Συγκεκριμένα το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου και το Κέντρο Αειφορίας (CSE) επιβράβευσε την πρωτοβουλία της εταιρίας για το 2016, να στηρίξει εξολοκλήρου το πρόγραμμα αποκατάστασης των άπορων παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ πανελλαδικά.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, είναι μία εταιρία με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας με σημαντική πορεία και ουσιαστικό Έργο κοινωνικής υπευθυνότητας. Σήμερα, με κεντρικό μήνυμα «Το καλό το ‘χουμε μέσα μας», συνεχίζει να λαμβάνει αξιόλογες πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της χώρας.

Το Annual Sustainability Summit, διοργανώθηκε για 2η χρονιά από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συνεργασία του Κέντρου Αειφορίας (Centre for Sustainability and Excellence - CSE), και στόχο να αναδείξει τις υπεύθυνες πρακτικές και πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Τη διάκριση για τη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ παρέλαβε από τον κ. Eric Soderquist, Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος MBA International, η κα Χριστίνα Δούμα, διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & Μάρκετινγκ της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.

Διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας στη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ από το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου και το Κέντρο Αειφορίας (CSE)

Διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας στη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ από το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου και το Κέντρο Αειφορίας (CSE)
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 11:36

Μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση έλαβε η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στο πλαίσιο του 2ου Annual Sustainability Summit, για την εταιρική της υπευθυνότητα και την πρόσφορά της στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ.

Συγκεκριμένα το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου και το Κέντρο Αειφορίας (CSE) επιβράβευσε την πρωτοβουλία της εταιρίας για το 2016, να στηρίξει εξολοκλήρου το πρόγραμμα αποκατάστασης των άπορων παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ πανελλαδικά.

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, είναι μία εταιρία με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας με σημαντική πορεία και ουσιαστικό Έργο κοινωνικής υπευθυνότητας. Σήμερα, με κεντρικό μήνυμα «Το καλό το ‘χουμε μέσα μας», συνεχίζει να λαμβάνει αξιόλογες πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, συμβάλλοντας στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της χώρας.

Το Annual Sustainability Summit, διοργανώθηκε για 2η χρονιά από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συνεργασία του Κέντρου Αειφορίας (Centre for Sustainability and Excellence - CSE), και στόχο να αναδείξει τις υπεύθυνες πρακτικές και πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Τη διάκριση για τη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ παρέλαβε από τον κ. Eric Soderquist, Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος MBA International, η κα Χριστίνα Δούμα, διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & Μάρκετινγκ της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.