Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ απορροφά τις νέες μειώσεις μισθών επενδύοντας έμπρακτα στο ανθρώπινο δυναμικό

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ απορροφά τις νέες μειώσεις μισθών επενδύοντας έμπρακτα στο ανθρώπινο δυναμικό

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ απορροφά τις νέες μειώσεις μισθών επενδύοντας έμπρακτα στο ανθρώπινο δυναμικό

 

Τρίτη, 05 Μαρτίου 2013

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, πραγματοποίησε την ετήσια εταιρική της εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας όπου αναλύθηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές για τη νέα χρονιά.

 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικολάος Χήτος ανακοίνωσε ότι «η εταιρία θα απορροφήσει εξ ολοκλήρου τις νέες μειώσεις μισθών που προκύπτουν από την εφαρμογή του μνημονίου (από 01/01/2013) και αφορούν τόσο την αύξηση της φορολογίας εισοδήματος όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές». Ο κ. Χήτος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ως εταιρεία ευελπιστούμε να συνεχίσουμε να αποτελούμε φάρο ελπίδας και αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο».

Σε μία εποχή που το δυσμενές οικονομικό κλίμα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, τη φυγή πολυεθνικών ομίλων από τη χώρα,  τη πτώση της απασχόλησης και την αύξηση της ανεργίας, υπάρχουν ελληνικές εταιρίες οι οποίες συνεχίζουν να επενδύουν και να αναπτύσσονται διατηρώντας παράλληλα όλες τις αρχές της υγιούς  επιχειρηματικότητας.

Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που το χαμηλό μισθολογικό κόστος θεωρείται από πολλές επιχειρήσεις αποτελεσματικό μέτρο για τη βιωσιμότητά τους, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ προχωρά σε προσλήψεις ενώ δεν έχει προβεί σε καμία μείωση, τόσο στις αποδοχές, όσο και στον αριθμό των εργαζομένων της.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, αποδεικνύει  έμπρακτα πως το σημαντικότερο κεφάλαιό της είναι το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η διασφάλιση της απασχόλησης,

της ευημερίας και της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα, συνολικά, αποτελεί για την εταιρία προϋπόθεση για τόνωση της κατανάλωσης, βιώσιμη ανάπτυξη και πρόοδο.

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ απορροφά τις νέες μειώσεις μισθών επενδύοντας έμπρακτα στο ανθρώπινο δυναμικό

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ απορροφά τις νέες μειώσεις μισθών επενδύοντας έμπρακτα στο ανθρώπινο δυναμικό
Τρίτη, 05 Μαρτίου 2013 17:53

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, πραγματοποίησε την ετήσια εταιρική της εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας όπου αναλύθηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές για τη νέα χρονιά.

 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Νικολάος Χήτος ανακοίνωσε ότι «η εταιρία θα απορροφήσει εξ ολοκλήρου τις νέες μειώσεις μισθών που προκύπτουν από την εφαρμογή του μνημονίου (από 01/01/2013) και αφορούν τόσο την αύξηση της φορολογίας εισοδήματος όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές». Ο κ. Χήτος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ως εταιρεία ευελπιστούμε να συνεχίσουμε να αποτελούμε φάρο ελπίδας και αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο».

Σε μία εποχή που το δυσμενές οικονομικό κλίμα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, τη φυγή πολυεθνικών ομίλων από τη χώρα,  τη πτώση της απασχόλησης και την αύξηση της ανεργίας, υπάρχουν ελληνικές εταιρίες οι οποίες συνεχίζουν να επενδύουν και να αναπτύσσονται διατηρώντας παράλληλα όλες τις αρχές της υγιούς  επιχειρηματικότητας.

Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που το χαμηλό μισθολογικό κόστος θεωρείται από πολλές επιχειρήσεις αποτελεσματικό μέτρο για τη βιωσιμότητά τους, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ προχωρά σε προσλήψεις ενώ δεν έχει προβεί σε καμία μείωση, τόσο στις αποδοχές, όσο και στον αριθμό των εργαζομένων της.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, αποδεικνύει  έμπρακτα πως το σημαντικότερο κεφάλαιό της είναι το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η διασφάλιση της απασχόλησης,

της ευημερίας και της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα, συνολικά, αποτελεί για την εταιρία προϋπόθεση για τόνωση της κατανάλωσης, βιώσιμη ανάπτυξη και πρόοδο.