Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ πιστοποιήθηκε με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ πιστοποιήθηκε με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ πιστοποιήθηκε με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

 

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

To «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι το σήμα που δημιουργήθηκε από την EUROCERT Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε.

με σκοπό την πιστοποίηση της Ελληνικότητας της Ιδιοκτησίας επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και έχουν παρουσία στα ράφια του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε της σελίδα του φορέα: http://www.ella-dikamas.gr/

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ πιστοποιήθηκε με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ πιστοποιήθηκε με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014 13:24

To «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι το σήμα που δημιουργήθηκε από την EUROCERT Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε.

με σκοπό την πιστοποίηση της Ελληνικότητας της Ιδιοκτησίας επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και έχουν παρουσία στα ράφια του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε της σελίδα του φορέα: http://www.ella-dikamas.gr/