Περιβαλλοντική συνείδηση

Περιβαλλοντική συνείδηση

Περιβαλλοντική συνείδηση

Όλα αυτά τα χρόνια, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Περιβάλλον στην πράξη

Από το 2003, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα Ανακύκλωσης, ενώ από το 2010, αποτελεί μέλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος “Ανταποδοτική Ανακύκλωση”. Πρόκειται για ένα σύστημα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία της ανακύκλωσης με ανταποδοτικό χαρακτήρα στην Ελλάδα.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με τη συνεργασία Δήμων από όλη την Ελλάδα, φροντίζει να τοποθετεί Περίπτερα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Έτσι, το ευρύ κοινό μαθαίνει να ανακυκλώνει πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, χάρτινες συσκευασίες, αλουμινένια κουτιά και μπαταρίες. Με αυτή τη δράση, η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους ανακυκλώνοντας τις συσκευασίες τους, να αφήνει ο καθένας ξεχωριστά το δικό του «πράσινο» αποτύπωμα. Επίσης η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι από τους βασικούς υποστηρικτές του 1ου Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που βρίσκεται στην Αθήνα και πρόσφατα χρηματοδότησε τη δημιουργία Πολυχώρου Ανακύκλωσης του “Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Ιωαννίνων”. Το πάρκο αυτό δημιουργήθηκε από το εθνικό Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Η εταιρεία ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, είναι χορηγός αυτού του καινοτόμου Έργου στην Περιφέρεια της Ηπείρου, το οποίο είναι σύμφωνο με το «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» της Ελλάδας, καθώς και με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακύκλωση συσκευασιών.

Επιπλέον, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η 1η ελληνική εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με την Deutsche Pfandsystem GmbH για την ανακύκλωση των συσκευασιών της στη Γερμανία. Ειδικότερα, τα προϊόντα Φυσικό Μεταλλικό Νερό “ΖΑΓΟΡΙ” που εξάγονται στη Γερμανία, φέρουν το σήμα του συστήματος ανακύκλωσης “DPG”, με αποτέλεσμα οι συσκευασίες να “αναγνωρίζονται” εύκολα από τα αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης.

Επίσης η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., έχει προβεί στην κατάργηση χρήσης φρέον σε συστήματα κλιματισμού και κυκλώματα ψύξης, ενώ από το 2005 επενδύει στη χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της.

Η πιο πρόσφατη σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία της Εταιρείας ήταν η ολοκλήρωση επενδυτικού πλάνου, κόστους 4 εκατομμυρίων ευρώ, για τη δημιουργία μίας τρίτης μονάδας παραγωγής νέων συσκευασιών, με λιγότερο πλαστικό. Συσκευασιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Περιβαλλοντική συνείδηση

Περιβαλλοντική συνείδηση

Όλα αυτά τα χρόνια, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Περιβάλλον στην πράξη

Από το 2003, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα Ανακύκλωσης, ενώ από το 2010, αποτελεί μέλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος “Ανταποδοτική Ανακύκλωση”. Πρόκειται για ένα σύστημα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία της ανακύκλωσης με ανταποδοτικό χαρακτήρα στην Ελλάδα.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με τη συνεργασία Δήμων από όλη την Ελλάδα, φροντίζει να τοποθετεί Περίπτερα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Έτσι, το ευρύ κοινό μαθαίνει να ανακυκλώνει πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, χάρτινες συσκευασίες, αλουμινένια κουτιά και μπαταρίες. Με αυτή τη δράση, η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους ανακυκλώνοντας τις συσκευασίες τους, να αφήνει ο καθένας ξεχωριστά το δικό του «πράσινο» αποτύπωμα. Επίσης η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι από τους βασικούς υποστηρικτές του 1ου Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που βρίσκεται στην Αθήνα και πρόσφατα χρηματοδότησε τη δημιουργία Πολυχώρου Ανακύκλωσης του “Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Ιωαννίνων”. Το πάρκο αυτό δημιουργήθηκε από το εθνικό Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ». Η εταιρεία ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, είναι χορηγός αυτού του καινοτόμου Έργου στην Περιφέρεια της Ηπείρου, το οποίο είναι σύμφωνο με το «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» της Ελλάδας, καθώς και με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακύκλωση συσκευασιών.

Επιπλέον, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι η 1η ελληνική εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με την Deutsche Pfandsystem GmbH για την ανακύκλωση των συσκευασιών της στη Γερμανία. Ειδικότερα, τα προϊόντα Φυσικό Μεταλλικό Νερό “ΖΑΓΟΡΙ” που εξάγονται στη Γερμανία, φέρουν το σήμα του συστήματος ανακύκλωσης “DPG”, με αποτέλεσμα οι συσκευασίες να “αναγνωρίζονται” εύκολα από τα αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης.

Επίσης η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., έχει προβεί στην κατάργηση χρήσης φρέον σε συστήματα κλιματισμού και κυκλώματα ψύξης, ενώ από το 2005 επενδύει στη χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της.

Η πιο πρόσφατη σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία της Εταιρείας ήταν η ολοκλήρωση επενδυτικού πλάνου, κόστους 4 εκατομμυρίων ευρώ, για τη δημιουργία μίας τρίτης μονάδας παραγωγής νέων συσκευασιών, με λιγότερο πλαστικό. Συσκευασιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.