Οι δράσεις μας

Οι δράσεις μας

Οι δράσεις μας

 

 

Αθλητισμός

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό “Ζαγόρι”, στηρίζει, έμπρακτα δραστηριότητ...

 

Περιβαλλοντική συνείδηση

Όλα αυτά τα χρόνια, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη...

 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ο σεβασμός για τον άνθρωπο, τις αξίες, τη θέληση, τη δημιουργία και την ισότητα,...